Du er på siden: Find vej i ... -> Skoleorientering

Aabenraa:

 

 

Løjt Kirkeby Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsted Centralskole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stubbæk Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hærvejsskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høje Kolstrup Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinglev Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongehøjskolen.

 

Kortet lavet i regi af det generelle Find-Vej projekt før Find-vej-i skolen pakken blev lanceret.

 

 

 

 

 

Sønderborg:

 

Humlehøj Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hørup skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustenborg Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broager Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gråsten Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordals skole

 

Skoleorientering

 

I 2014 fik vi en ny skolereform.

 

Med folkeskolereformen blev ORIENTERING indført som et konkret læringsmål for idræt i 7. klasse, ”hvor elever skal kunne gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier” og ”har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier”

 

Med folkeskolereformen kom der også et mål om 45 minutters daglig bevægelse, og begrebet Åben Skole blev indført. Med Åben Skole lægges op til samarbejder med institutioner, virksomheder og foreninger uden for skolen, hvor disse stiller "hjælpelærere" til rådighed for skolerne.

Dansk Orienteringsforbund (DOF) bakker med stor styrke op om dette. Dels har DOF projektansat en skolekonsulent, som skal udvikle materialer, formidle idéer, støtte klubinitiativer etc. og dels har Nordea-Fonden i nogle år givet tilskud til at gøre det nemmere at undervise i orientering i skolerne.

 

Dette tilskud er nu faldet væk, og i skrivende stund (november 2018) ved vi ikke om der kommer et nyt tilskud.

 

Men klubben tilbyder stadig at lave aftale med skoler om en Find vej i Skolen-pakke. Pakken består af

  • Tegning af orienteringskort over skolens område ("skolekort"). Kortet er i stor skala og beregnet til at printe på A4
  • Opsætning af 40 faste poster i form af små nummererede plastikskilte. Plastikskiltene fastgøres med skruer på hushjørner, hegn og eksisterende stolper
  • Undervisningsmateriale
  • Ruteforslag tilpasset skolen
  • MobilQuiz

 

I samarbejde med de respektive skoler og kommuner, har OK Syd foreløbig oprettet 13 skolekortpakker i Sønderborg og Aabenraa kommuner.

 

 

Skolen betaler 5500,- plus kørselsudgifter til OK Syd. Skolen skal endvidere bekoste løn til pedellen til opsætning af posterne, udgifter til måske 3-5 træpæle til montering de steder, hvor montering på eksisterende mure og hegn ikke er muligt samt til 7-10 lærere til et 3 timers kursus i brug af skolegårdspakken.

 

 

I OK Syd håber vi på at alle skoler i Grænseegnen hen ad vejen får skolekort og dermed nemt ved at underviser i orientering.

Kontakt klubbens formand Rasmus Ejlersen r.ejlersen(at)gmail.com eller skolekontaktperson Finn Hove, finn.hove(at)live.dk for at høre nærmere.

 

 

Skolernes navne:

 

 

 

Orienteringsløb i grænseegnen

Aabenraa og Sønderborg

OK SYD

OK Syd

Rådyrvej 22

6400 Sønderborg

Tlf. 5129 6311

E-mail r.ejlersen [hos] gmail.com

Bankkonto, løbskonto og CVR nr.:

reg. nr. 8010 kontonr. 7302525

CVR nummer 2969 9933

 

 

OK Syd er medlem af

Dansk Orienterings Forbund

under

Danmarks Idrætsforbund